Følg oss på:

Den 18. november ble det arrangert vegkonferanse i Kongsberg med fokus på E134. Ca. 100 stk fikk med seg innlegg om NTP, teknologi og politikk. Vi ble ønsket velkommen av Kari Anne Sand Regionrådsleder og ordfører i Kongsberg. Deretter ble selve konferansen åpnet av Hans Petter Blokkum fra Kongsbergruppen. Vi fikk både poltikk og den adminstrative prosessen fra statsekretær Tommye Skjervold og Prosjektleder Jan Fredrik Lund. Deretter ble det en rekke gode faglige innlegg - før ordfører i Hjartdal Bengt Halvard Odden rundet det av. Arrangørene var Haukligvegen AS, Vegforum Øst Vest og Kongsbergregionen. Alle presentasjoene finner du under 'Les mer'.

18. november 2019

Den 5. november ble nytt Regionråd for Kongsbergregionen konstituert.

Fra venstre: Oddvar Garaas (Flesberg), Kari Anne Sand (Leder Kongsberg), Bengt Halvard Odden (Hjartdal kommune), Gry Fuglestveit (nestleder, Notodden), Steinar Bergsland (Tinn), Viel Jaren Heitmann (Rollag) og Jan Gaute Bjerke (Nore og Uvdal)

07. november 2019

Haukelivegen AS, Vegforum Øst Vest og Kongsbergregionen arrangerer Vegkonferanse 18. november i Kongsberg (Krona)

Vi ønsker å sette fokus på valgte øst-vest korridor, samt rask realisering og videreføring av E134 fra Kongsberg. 

Følgende er innledere:

 • Kari Anne Sand (ordfører Kongsberg kommune)
 • Tommy Skjervold (statsekretær Samferdselsdepartementet)
 • Roger Ryberg (Fylkesordfører , Buskerud Fylkeskommune)
 • Jan Fredrik Lund (Prosjektleder NTP, Samferdselsdepartementet)
 • Hans Petter Blokkum (Konserndirektør HR og sikkerhet, Kongsberggruppen)
 • Børge Skårdal (daglig leder, Haukeliveien AS)
 • Jon Herman Ulvensøen (Prosjektleder USN)
 • Olav Madland (daglig leder Applied Autonomy)
 • Trude Holter (prosjektleder Statens vegvesen)
 • Johnny Løcka (administrerende direktør, Teknologiparken)
 • Roy N. Wetterstad (Regionsjef, Norsk lastebileier-forbund
 • Bengt Halvard Odden (Ordfører Hjartdal kommune)

Nederst finner du link til oppdatert program (trykk på 'les mer'.)

Påmelding til annette.finnerud@kongsbergregionen.no

21. oktober 2019

Da har alle sju kommunestyrene vedtatt nytt strategidokument for Kongsbergregionen.  Ny strategi løfter frem regionens samfunnutviklerrolle og tilrettelegger for økt politisk kraft. Det er vedtatt felles premisser for samarbeidet og det er valgt ut aktuelle bærekraftsmål for arbeidet. Innholdet vil så videre konkretiseres i politisk handlingsplan, tiltaksplan for digitalisering og prosjektmandater. 

24. september 2019

Haukelivegen AS, Vegforum Øst Vest og Kongsbergregionen inviterer til Vegkonferanse.

Tema er E134 og Nasjonal transportplan

Detaljert program legges her i løpet av oktober.

Påmelding innen 01.11.2019 til annette.finnerud@kongsbergregionen.no

18. september 2019

Kongsbergregionen følger opp Fellesnemndas utspill om muligheter for plassering av fylkeskommunale arbeidsplasser i 'distriktene' i Viken. Kongsbergregionen ønsker å være en bidragsyter inn i fremtidig diskusjon og viser mulighetsrommet i regionen, her ved Kongsberg kommune.

Fylkestinget i Buskerud Fylkeskommune behandlet saken og vedtok følgende:

Fylkestinget tar rapporten fra Regionrådet i Hallingdal Viken- avd. kontor Hallingdal (utviklingskontor/innovasjonskontor) og rapporten fra Kongsbergregionen, Vikens senter for kompetanse, kulturarv, arkiv og magasinering til orientering.
Fylkestinget ser svært positivt på initiativet som kommer fra kommuneregionene og mener det må være et mål å få opprettet desentraliserte fylkeskommunale arbeidsplasser i Buskerud. Fylkestinget ber Fellesnemdas medlemmer fra Buskerud, og spesielt Fylkesordfører, om å følge dette opp i Fellesnemdas møte i august 2019. 

Kongsbergregionens innspill ligger i sin helhet vedlagt. Innspillet er på et veldig tidlig stadium og mange avklaringer må gjøres, dersom dette får en positiv mottagelse i august. Vi er spent på utfallet av møtet til Fellesnemnda. 

 

25. juni 2019
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.