Følg oss på:

Kongsbergregionens IKT-løsning for kursadministrasjon FriKomPort blir nå en del av KS Læring. KS Læring er den nasjonale delingsplattformen for kommunene, og eies av KS. 

24. juni 2016

Kongsbergregionen har gjennomført et omfattende arbeid for å kartlegge reell bruk av - og behov for - digitale løsninger i oppvekstsektoren. Den resulterende rapporten er nå på høring. 

03. juni 2016

Regjeringen varsler et digitalt taktskifte og høyere ambisjonsnivå for digitaliseringen av Norge. Den varsler også sterkere samordning mellom stat og kommune for å få til økt digitalisering. Kongsbergregionen synes dette er bra, men vi tror ikke det er nok – og vi kan ikke vente på staten.

25. mai 2016

Den 26 mai arrangerte Kongsbergregionen en digitaliseringskonferanse for lederne i kommunene i regionen.  Dette gjorde vi som et skritt i på veien i å sikre at våre ledere har den kompetansen de trenger når det kommer til digitalisering. 

18. mai 2016

En trygg og god oppvekst er det viktigste vi som samfunn kan gi barna våre. Nå vil kommunene i Kongsbergregionen bruke barnekonvensjonen til å skape landets beste oppvekstsvilkår for barn og unge.

13. mai 2016

Kongsbergregionen tar nå et krafttak for å skape Norges beste oppvekstmiljø i samarbeid med UNICEF Norge. Vi ønsker at alle barn hos oss skal ha en god barndom der de får det de har rett til ifølge FNs barnekonvensjon, ved at alle handlinger som berører barn ivaretar barnets beste. Dette skal vi nå undersøke, og barn, foreldre og fritidsledere i regionen får derfor i disse dager tilsendt en elektronisk undersøkelse utarbeidet av Unicef.  

12. mai 2016


Vår møtekalender

Hva skjer i regionen?Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.