Følg oss på:

Kongsbergregionen har levert uttalesle til transportetatenes prioiteringer i neste NTP

Vi er opptatt av økt togtilbud, rask utbygging av E134 Saggrenda- Elgsjø og økt vedlikehold av fylkesveiene.

Vi ønsker også å være en bidragsyter i satsning på teknologiutvikling innen samferdel på land, sjø og i luft. 

Les hele vår uttalelse i linken under

18. mai 2020

Kongsbergregionen har sammen med Vest-Telemarkrådet, Hallingdal og Midt-Buskerudregionen levert inn en felles uttalelse til Klimakur 2030

Uttalelsen støtter høringssvar fra Fjellnettverket, men har i tillegg løftet opp enkelte regionale temaer. Spesielt viktig for oss er sysselsetning i distriktene, opprettholde norsk matvareproduksjon, skogen som viktig miljøtiltak, økt antall ladestasjoner, samt økt satsning på tog i NTP. 

Hele uttalelsen ligger i link under

29. april 2020

Kongsbergregionen har sendt brev til Statsminster Erna Solberg for å signalisere at vi støtter kravet om ei krisepakke til ekspressbussene.
I vårt område er ekspressbussene helt avgjørende samfunnskritisk infrastruktur.

Ei krisepakke som på kort sikt bidrar til å løyse de økonomiske og praktiske utfordringene med redusert etterspørsel, må følges opp med bedre og forutsigbare rammevilkår for å utvikle ekspressbusstilbudet videre.

28. april 2020

Kongsbergregionen har tidligere uttalt seg i brev datert 16.01.2020, men sender også her inn en uttalelse til den formelle høringen med frist 02.06.2020.

Høringsforslaget innebærer en sentralisering av Kongsberg og Eiker Tingrett samt Aust Telemark Tingrett.

Dette forslaget kan ikke aksepteres av regionrådet for Kongsbergregionen av hensyn til innbyggerne i disse kommunene og næringslivets behov.

Se høringsuttalelse fra Kongsbergregionen i sin helhet i lenke under

28. april 2020

Kongsbergregionen og Vest-Telemarkregionen sendte en felles henstilling til statsminster Erna Solberg. Det er nødvendig å sette i gang tiltak som kan gi raskt effekt for den maritime sektoren og industrien i regionene, da redusert aktivitet gir store ringvirkninger.

De maritime næringene i Norge er inne i en særdeles alvorlig krise om det ikke settes inn strategiske tiltak med rask effekt som monner. En slik varslet krise vil ha store samfunnsmessige konsekvenser Norge, og ikke minst vil det ramme hardt de steder der maritim industri dominerer sysselsettingen.

Se hele brevet under

28. april 2020

Restriksjonene som er innført for å begrense utbredelsen av Covid-19 i befolkningen medfører store utfordringer for bedriftene i Kongsbergregionen. Vi forstår og får meldinger på at dette vil medføre store økonomiske konsekvenser for dere. Nå konkret på kort sikt men eventuelt også på lang sikt. Mange har allerede iverksatt tiltak og god oversikt over situasjonen, og mange lurer på hvordan man bør forholde seg og hvilke tiltak man bør iverksette.

Næringssamarbeidet i Kongsbergregionen samlet informasjon og tips som kan være nyttige. Se vedlegg ved å trykke på les mer

17. mars 2020
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.