Du er her: Forside Anskaffelser


Anskaffelser

Kommunene i Kongsbergregionen samarbeider om anskaffelser.

Offentlige virksomheter, som kommuner, må følge noen grunnleggende prinsipper og krav til prosedyrer ved gjennomføring av offentlige anskaffelser. Det betyr at man vanligvis ikke bare kan gå ut å kjøpe noe i den nærmeste butikken dersom det gjelder innkjøp til kommunen. 

Ta kontakt med vår regionale koordinator dersom du har spørsmål om regionale anskaffelsesprosesser.

Som hovedregel inndeles offentlige anskaffelser i 4 nivåer

Anskaffelser under kr. 100 000 

 • Se den enkelte kommunes eget innkjøpsreglement for hvordan dette skal håndteres
 • Det er ingen formelle krav til konkurranse eller protokollføring.

Anskaffelser mellom kr. 100 000 og kr. 500 000

 • Det skal arrangeres en konkurranse enten ved at det sendes ut forespørsel til minimum tre leverandører eller at man foretar en frivillig utlysning på DOFFIN databasen
 • Ved anskaffelser over 100 000,- er det et lovkrav om at det skal skrives en anskaffelsesprotokoll.

Anskaffelser over nasjonal terskelverdi 
Mellom 500 000 og 1 550 000    (bygg og anleggskontrakter inntil 39 mill. kroner) 

 • Tilbydere skal levere inn attest for betalt skatt og merverdiavgift. 
 • Tilbudene skal evalueres etter på forhånd opplyste tildelingskriterier – enten etter laveste pris eller det økonomisk mest fordelaktige tilbudet.  
 • Forespørselen skal ligge ute på DOFFIN ca. 3 uker.  
 • Når leverandør er valgt skal alle leverandører som har levert tilbud få beskjed, det også opplyses om en karenstid på minst 10 dager før kontrakt inngås
 • Det skal føres anskaffelses protokoll.

Anskaffelser over EØS terskelverdi 
Over 1 550 000 (bygg og anleggskontrakter over 39 mill. kroner) 

 • Publiseres på den europeiske TED- databasen i minimum 40 dager 
 • Når leverandør er valgt skal alle leverandører som har levert tilbud få beskjed, det også opplyses om en karenstid før kontrakt inngås – denne skal være minimum 10 dager
 • Det skal føres anskaffelses protokoll.

Rammeavtaler

For enkelte varegrupper og tjenesteområder har kommunen såkalte rammeavtaler med en eller flere leverandører. Det betyr at dersom det finnes en rammeavtale på for eksempel kontormateriell med en leverandør – skal alt kontormateriell kjøpes fra den leverandøren i den perioden avtalen gjelder for.  Slike rammeavtaler strekker seg gjerne over 2 – 4 år og er juridisk bindende. Kommunens innkjøpskontakt har en oversikt over hvilke avtaler som finnes i den enkelte kommune. 


Kontakt

Petter Hoen
Regional innkjøpskoordinator
tlf: 32 86 62 38 / 481 66 238 

petter.hoen@kongsbergregionen.no

Adresse:

Kongsbergregionen
Postboks 115
3602 KongsbergDette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.