Du er her: Forside Digitalisering Nyheter! Hjemmetjenestene i regionen tar i...


Hjemmetjenestene i regionen tar i bruk nettbrett!

Kommunene i Kongsbergregionen tar i bruk felles mobil løsning

Løsningen innebærer at de ansatte i hjemmetjenestene via nettbrettene har tilgang til oppdatert informasjon om oppdrag og brukere. Rapport kan skrives hjemme hos bruker eller mellom besøkene, noe som eliminerer dobbeltregistrering, administrasjonsarbeid på kontoret og fører til at de ansatte i hjemmetjenesten i kommunene får en mer effektiv arbeidsdag.

Man kan også raskt hente opp informasjon om hver enkelt bruker, noe som ikke minst er hensiktsmessig ved kontakt med legevakt eller pårørende. Nettbrettene kan også benyttes til å ta bilder av sår og på denne måten følge utviklingen av sårtilhelingen. I tillegg kan tiltaksplaner utarbeides hjemme hos og i samarbeid med bruker. Nettbrettene kan også benyttes til oppslag i kjørelister og arbeidslister.

Anskaffelsen av denne fellesløsningen er et av flere tiltak i Kongsbergregionens eStrategi «Sammen om bedre tjenester for brukerne».

Foreløpig er løsningen tatt i bruk i 3 av kommunene i Kongsbergregionen – Kongsberg, Nore og Uvdal og Notodden kommuner. De andre kommunene i regionen har planer om å ta i bruk løsningen om kort tid.

Vi har kontaktet disse 3 kommunene for å høre litt om deres erfaringer så langt.

I Kongsberg kommune bruker i dag 120 ansatte i hjemmetjenesten nettbrettene. Annette Hassel som er seksjonsleder for Samordnede tjenester til hjemmeboende sier at de har veldig gode erfaringer med løsningen og at den er enkel og brukervennlig. Hun nevner at de ansatte som var først ute tok i bruk løsningen samme dag som de fikk opplæring. Gevinster som man erfarer i Kongsberg kommune er økt kvalitetssikring ifb med at helsepersonellet har nødvendig dokumentasjon tilgjengelig ved hjemmebesøket og at hjemmetjenesten på denne måte blir både mer kvalitetssikker og effektiv.

Bildet viser ansatte i Kongsberg kommune

I Nore og Uvdal kommune er nettbrettene tatt i bruk av 21 ansatte i tillegg til vikarer. Fagsjef for pleie- rehabilitering og omsorg i Nore og Uvdal kommune Lis Berit Nerlie sier at bruk av nettbrettene innebærer at ansatte har tilgang til all informasjon i pasientens journal på rutene de kjører på vaktene, og at det nå er enklere å ta kontakt med lege for eksempel ved spørsmål om medisiner etc. Nerlie sier videre at verktøyet er enkelt å bruke og at ansatte er veldig fornøyd med løsningen. Som eksempel på gevinster nevner hun bedre tilgang til pasientens journal, økt kvalitet på rapport og mindre tidsbruk ved rapportskriving.

Bildet viser ansatte i Nore og Uvdal kommune

I Notodden kommune er nettbrettene foreløpig tatt i bruk i en av fire soner. Pr i dag er det ca. 7- 8 stykker på denne sonen som bruker nettbrettet i det daglige arbeidet. Teamleder Gro Vaagen ved Skogen sone sier at alle sykepleiere, hjelpepleiere, assistenter og primærkontakter har fått opplæring. De ansatte synes det har vært spennende å ta i bruk nettbrett som et arbeidsredskap i hverdagen og ser at løsningen er både enkel og effektiv. Gro Vaagen uttaler videre at når løsningen blir rullet ut til de øvrige sonene vil dette kunne gi betydelige gevinster i hverdagen både for brukere og den ansatte i hjemmetjenesten i form av mindre tidsbruk til rapporteringsarbeid og dermed økt tid ute hos bruker.

Bildet viser ansatte i Notodden kommune
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.