Du er her: Forside Digitalisering Nyheter! Kommunene i regionen etablerer felles...


Kommunene i regionen etablerer felles IKT-driftsenhet!

Alle kommunestyrene har nå vedtatt å etablere en felles regional IKT-driftsenhet

Kommunestyret i Kongsberg vedtok i går å delta i etableringen av en regional IKT-driftsenhet. Dette betyr at kommunestyrene i alle 7 kommuner nå er enige om å samle sine lokale IKT-ansatte i en felles regional IKT-driftsenhet.

Kommunene i Kongsbergregionen har siden 2004 samarbeidet om IKT - herunder etablert felles regionale IKT-løsninger, felles IKT-plattform og inngått av kontrakt med felles ekstern driftspartner.

Ambisjonen med etableringen er at kommunene i Kongsbergregionen skal bli blant de beste til å løse oppgaver knyttet til drift, brukerstøtte og utvikling av kommunale IKT-løsninger.

Hensikten er å oppnå en kvalitetsgevinst hvor IKT-driftstjenestene oppleves som enda bedre enn i dag. Det forventes også på sikt effektiviserings- og samordningsgevinster. Det forutsettes at alle dagens IKT-driftstjenester skal organiseres innenfor samarbeidet, for å få mest mulig helhetlig og effektiv ressursutnyttelse. Dette enten de utføres lokalt, regionalt eller av ekstern leverandør.

Den vedtatte modellen for samarbeid om IKT-driften tar utgangspunkt i at:

  • Driftspersonellet fortsatt er lokalisert i de enkelte kommune
  • IKT driftspersonell skal oppleve å ha en attraktiv arbeidsplass, i et større fagmiljø og med gode utviklingsmuligheter
  • Kommunene er likeverdige partnere med reelle styringsmuligheter og kommunestyrene skal fortsatt være premissleverandører gjennom å angi mål og rammer
  • Kommunene må kunne ha ulike ambisjoner når det gjelder tjenestekvalitet og bemanningsbehov
  • Det etableres et styre bestående av rådmennene og med ansattrepresentasjon
  • Det etableres et hovedkontor i Notodden, med felles daglig ledelse som har helhetlig ansvar for fag, økonomi og personal

Arbeidet med å slå sammen dagens 7 IKT-avdelinger starter rett over sommeren. Målsetning er at den nye regionale IKT-driftsenheten skal være etablert tidlig i 2015.

Bildet over viser noen av de ansatte som nå skal samles under en felles ledelse og er hentet fra en felles samling for IKT-ansatte høsten 2013.
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.