Du er her: Forside Digitalisering Nyheter! Kronikk: Kan staten digitalisere...


Kronikk: Kan staten digitalisere kommunene?

Regjeringen varsler et digitalt taktskifte og høyere ambisjonsnivå for digitaliseringen av Norge. Den varsler også sterkere samordning mellom stat og kommune for å få til økt digitalisering. Kongsbergregionen synes dette er bra, men vi tror ikke det er nok – og vi kan ikke vente på staten.

 Regjeringen la fram St. Melding 27 Digital Agenda for Norge 15. april i år. I innledningen kan vi lese: «Regjeringen varsler et digitalt taktskifte og høyere ambisjonsnivå. Regjeringen setter brukerens behov i sentrum og tjenester skal oppleves som helhetlige og sammenhengende»

I meldingen vises det til at norske kommuner er kommet kort i digitaliseringen av kommunale tjenester. Dette forklares blant annet med den brede porteføljen av oppgaver og spesialiserte IKT-fagsystemer som gir høy grad av kompleksitet i digitalisering av oppgaver.  Slik sett er det bra at meldingen beskriver at statlige virksomheter skal ta et større ansvar for å utvikle tjenester som kommunesektoren kan benytte. Det er også bra at Stortingsmeldingen «varsler at både stat, kommune og ulike sektorer bør benytte fellesløsninger for å lage brukervennlige og sammenhengende digitale tjenester».

Vi applauderer også større samordning mellom stat og kommune. Vi etterspurte nettopp dette da vi hadde statsråden på besøk for noen måneder siden. Men vil større samordning mellom stat og kommune og utvikling av fellesløsninger alene føre til et digitalt taktskifte slik regjeringen ønsker også i kommunene?  Vi tror ikke det. Fordi digitalisering ikke primært handler om teknologi, men om endring av eksisterende praksis. Det er allment akseptert at digitalisering derfor handler om styring, organisasjonsutvikling og ledelse. Dette beskrives også i Stortingsmeldingen.

For å få til økt fart på digitaliseringen i kommuner tror vi derfor at lederne på alle nivåer i kommunene må sette seg bak rattet med foten på gasspedalen. Da er det helt avgjørende at alle ledere i kommuner har nødvendig kunnskap om det digitale trafikkbildet og veinett. Har de dette i dag? Vi tror ikke det. Vi ser at det er behov for et betydelig digitalt kompetanseløft blant ledere på alle nivåer i kommunene.

Et slikt digitalt kompetanseløft vil være utfordrende for ledere å prioritere i en travel hverdag, særlig hvis de samme ledere ikke engang har forståelse for at de har et ansvar for digitalisering av egen virksomhet. Da er det viktig at rådmannen peker på alle sine ledere og sier at dette er viktig – dette skal prioriteres. Dette er endel av deres ansvar som ledere.

I Kongsbergregionen er vi så heldige at våre syv rådmenn har gjort nettopp dette. De har skjønt viktigheten av at ledere på alle nivåer må ha god digitale kompetanse, og arrangerer en felles samling for 160 ledere i mai. Vi tror absolutt ikke at vi er i mål når samlingen er gjennomført, men samlingen vil hvertfall bidra til at alle ledere i de syv kommunene får tydeliggjort hvilken rolle de som ledere faktisk har i digitalisering av egen virksomhet. Dette tror vi er et av de viktigste grepene vi kan starte med for å få til et digitalt taktskifte i kommunene, og oppfordrer alle andre kommuner/regioner til å gjøre det samme!

Britt Inger Kolset, Koordinator SuksIT (digitaliseringssamarbeid) i Kongsbergregionen

------------

Denne Kronikken sto første gans på trykk på Computerworld sine nettersier: www.cw.no Onsdag 25. mai 2016

Bilde@FreeDigitalPhotos.net
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.