Kongsbergregionen

Kongsbergregionens
digitaliseringsstrategi
2015-2018

Innledning
Digitalisering gir mulighet for bedre og mer effektive offentlige tjenester.
Satsningsområder og mål
Kommunene i Kongsbergregionen har med utgangspunkt i KS digitaliseringsstrategi definert 9 satsningsområder med tilhørende mål i regional digitaliseringsstrategi for 2015 – 2018.
Operasjonalisering av strategier
Kommunene i Kongsbergregionen har samarbeidet innen IKT-området i flere år.
Prinsipper for digitaliseringsarbeidet
For å sikre at kommunene i regionen digitaliserer sine tjenester på en optimal måte.
Dagens situasjon i kommunene
Kommunene i regionen gjennomførte høsten 2014 en IKT-kostnads og modenhetsanalyse.