Du er her: Forside Fagnettverk Barnehagetilsyn


Barnehagetilsyn

Alle kommuner skal drive tilsyn, jfr. Barnehagelovens §16 som lyder slik:

"Kommunen fører tilsyn med virksomheter etter denne lov. Kommunen kan gi pålegg om retting av uforsvarlige eller ulovlige forhold ved godkjente eller godkjenningspliktige virksomheter".

Alle kommunene i Kongsbergregionen bortsett fra Hjartdal kommune har inngått avtale om samarbeid rundt tilsyn. Tilsynssamarbeidet er organisert slik at representanter fra barnehagemyndigheten i en kommune deltar på tilsyn i annen kommune. I tillegg gjennomføres 1-2 samlinger pr år hvor man diskuterer erfaringer, reflekterer over caser og gjennomfører kompetansetiltak.

Målsetningene med samarbeidet er:

- Økt legitimitet rundt tilsyn, særlig der kommunene er både barnehageeier og tilsynsmyndighet
- Økt kvalitet på gjennomføringen av tilsyn samt økt kompetanse om temaet gjennom praksis og refleksjon

Her finner du møtereferatene ...

Her er oversikt over deltakere i nettverket:

Siri S Gunleiksrud - Tinn kommune

Margrete Haga Lindeland - Notodden kommune

Merethe Rød Knudsen - Nore og Uvdal kommune

Gry Hamre - Rollag kommune

Ann Mari Stjernløw - Flesberg kommune

Ranveig Haukås - Hjartdal kommune

Aud Anita Helliksen - Kongsberg kommune
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.