Du er her: Forside Fagnettverk Barnevernlederforum


Barnevernlederforum

Dette forumet består av barnevernlederne i kommunene.

Aktuelle tema er flere, men videreføring av samarbeid knyttet til tjenesteutvikling er fortsatt overskriften. Særlig fokus er lagt på deling og kompetansutvikling. Barnevernforum møtes jevnlig. For tiden er aktuelle saker:
- videreføring av felles kompetanseutviklingstiltak

- felles drift av fagprogrammet Familia

- kollegaveiledning blant barnevernledere

- bruk av PC og nettbrett i hele saksbehandlingen

- barn, unge og familien tydelig inn i tjenesten

Følgende personer deltar i nettverket:

  • Tone Risvoll Kvernes - Kongsberg
  • Jan Skov Våer - Tinn
  • Kerstin Wilhelmson - Numedalskommunene: Rollag, Flesberg, Nore og Uvdal
  • Toril Hovind - Notodden og Hjartdal

Her finner du referatene!


Råd, utvalg, nettverk og grupper

Kongsbergregionen er på den ene siden et formelt organ i hht kommunelovens § 27, med tilhørende vedtektsfestede råd og utvalg. Men Kongsbergregionen er også en nettverksorganisasjon som legger tilrette for møteplasser, arenaer, nettverk og arbeids-/faggrupper - der man løfter saker, ideer, initiativ, utfordringer og kompetanse inn i et fellesskap. Et fellesskap der ulike utgangspunkt og forskjellig kompetanse kan skape grunnlag for utvikling.Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.