Du er her: Forside Fagnettverk Helse og omsorg


Helse og omsorg

Dette nettverket består av pleie- og omsorgslederne i kommunene.

Nettverket samarbeider om saker av felles interesse - kurs/opplæring - og samarbeidsprosjekter.

Følgende personer deltar i nettverket:

  • Cristianne Stroop - Nore og Uvdal
  • Helen Cuenoud - Flesberg
  • Anne Grete Rønningsdalen - Notodden
  • Sissel Brenna Skogholt - Hjartdal
  • Gry Anja Gundersborg - Tinn
  • Gro Kristin Landerud Svingen - Rollag
  • Gunhild Kristina Bergsaker - Kongsberg

Her finner du møtereferatene


Råd, utvalg, nettverk og grupper

Kongsbergregionen er på den ene siden et formelt organ i hht kommunelovens § 27, med tilhørende vedtektsfestede råd og utvalg. Men Kongsbergregionen er også en nettverksorganisasjon som legger tilrette for møteplasser, arenaer, nettverk og arbeids-/faggrupper - der man løfter saker, ideer, initiativ, utfordringer og kompetanse inn i et fellesskap. Et fellesskap der ulike utgangspunkt og forskjellig kompetanse kan skape grunnlag for utvikling.Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.