Du er her: Forside Fagnettverk Oppad Barnehage


Oppad Barnehage

Denne faggruppen ble opprettet i forbindelse med at kommunene i regionen anskaffet felles IKT-løsning fra Oppad for barnehageadministrasjonen i alle barnehagene i regionen.

Faggruppen har møter ca hver 2. måned og har fokus på kunnskapsdeling og kompetansebygging. Dette innebærer f.eks. etablering av felles regional rutinehåndbok for bruk av Oppad-løsningen, gjennomføring av felles opplæringsdager m.m.

Følgende personer deltar i nettverket:

Ann.Mari.Stjernlow@flesberg.kommune.no
trude.tobiassen@notodden.kommune.no
MeretheRod.Knudsen@nore-og-uvdal.kommune.no
aud.helliksen@kongsberg.kommune.no
hanna.sandven@kongsberg.kommune.no
gryh@rollag.kommune.no
jeanette.martinsen@tinn.kommune.no
Siri.gunleiksrud@tinn.kommune.no

Her er møtereferatene


Råd, utvalg, nettverk og grupper

Kongsbergregionen er på den ene siden et formelt organ i hht kommunelovens § 27, med tilhørende vedtektsfestede råd og utvalg. Men Kongsbergregionen er også en nettverksorganisasjon som legger tilrette for møteplasser, arenaer, nettverk og arbeids-/faggrupper - der man løfter saker, ideer, initiativ, utfordringer og kompetanse inn i et fellesskap. Et fellesskap der ulike utgangspunkt og forskjellig kompetanse kan skape grunnlag for utvikling.



Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.