Du er her: Forside Om oss Nyhetsarkiv


Nyhetsarkiv

05. mai 2021

Kongsbergregionen vil pga ny kommunelov bli omorganisert. Vi vil lansere nye hjemmesider når dette formelt er på plass, forhåpentligvis rett over sommeren. 

Dagens hjemmesider vil derfor bare i begrenset grad bli oppdatert.

28. september 2020

Nore og Uvdal og Tinn kommuner har vesentlige innvendinger til Regional plan for Hardangervidda 2019-2035.

Regional plan for Hardangervidda er revidert og vedtatt i de berørte fylkestingene. Tinn og Nore og Uvdal har levert vesentlige innvendiger mot at det ikke åpnes for et 4- årig prøveprosjekt for vinteråpen vei over Imingfjell.

Kongsbergregionen støtter innvendingene som sendes til Kommunal og moderniseringsdepartementet. Regionen sendte tidligere inn høringsuttalelse under revisjonen, som understøtter innholdet i brevet fra kommunene.  

Du kan lese brevet fra Tinn og Nore og Uvdal i sin helhet under. (trykk på:les mer

Bildet er tatt av Laagendalsposten

24. september 2020

Samarbeid gir suksess – vant innovasjonskonkurransen Norefjell – grønn og sømløs mobilitet for besøkende og fastboende

Bidragene Best uten bil og Testarena Norefjell valgte å kombinere sine løsninger til et felles bidrag som vinner innovasjonskonkurransen. Bak konseptet står selskapene Applied Autonomy, Vy, Go Mobile og Sigdal Utvikling. Andre bidragsytere til konseptet er Sigdal kommune, Kongsberg kommune, Brakar, DRMA Arkitekter og en rekke partnere.

I mars utlyste Krødsherad kommune en åpen innovasjonskonkurranse om grønn og sømløs mobilitet for Norefjell for besøkende og fastboende, sammen med Innovasjon Norge, Nordic Edge og Doga. Testarena Kongsberg By&Lab er en nasjonal arena der offentlige og private aktører samarbeider om utvikling og innovasjon for å realisere ny bærekraftig mobilitet ved bruk av nye løsninger og teknologier. Ideen var at kompetansen og samarbeidspartnerne i Kongsberg kunne øke innovasjonshøyden og tilføre verdi i fjellregioner som Norefjell.

Sammen med Sigdal Utvikling og Sigdal kommune har Testarena Kongsberg By&Lab ved Kongsberg kommune m.fl. jobbet fram et konsept for bærekraftig mobilitet på fjellet. Dette samarbeidet er koblet med næringsaktørene og det er tatt fram gode og realistiske løsningsforslag raskt.

Det er gledelig at kompetansen og samarbeidet i Testarena Kongsberg By&Lab kan bidra til fremtidsrettede løsninger for destinasjoner som Norefjell.  Ambisjonen er at konseptet Testarena Norefjell blir en ny nasjonal testarena for utvikling, utprøving og skalering av grønne mobilitetsløsninger på og rundt reiselivsdestinasjoner. I tillegg vil konseptet bidra til å  øke attraktiviteten til fjellområdet gjennom å realisere konkrete tiltak for klimavennlig transport og lokal bærekraftig næringsutvikling.

Enkelt – Lokalt – Klimavennlig – Lønnsomt
Løsningene som tas i bruk vil være attraktive for besøkende og fastboende. Det er veldig bra at nasjonale aktører som Vy, Applied Autonomy og Go Mobile aktivt satser på samarbeid med lokalt næringsliv i Testarena Norefjell. Et slikt samarbeid gir mulighet for lokal næringsutvikling samtidig som de nasjonale aktørene kan skalere nasjonalt og internasjonalt. Det er flott at Testarena Kongsberg By&Lab kan bidra til at områder som Norefjell kan øke sin attraktivitet og bærekraft. Da har vi lykkes i Kongsberg og et viktig bidrag til ny grønn teknologiindustri i Norge, sier Næringssjef i Kongsberg kommune Ingar Vaskinn.

På bildet: Partnerne i vinnerkonseptet samlet hos Vy før prisutdelingen 23. september, i korrekt Covid 19 avstand fra venstre Johnny Gjerseth GoMobile, Olav Madland Applied Autonomy, Jørgen Kiær Vy, Ida Foseid Dillekås Vy, Per Arne Lislien Sigdal Utvikling, Ingar Vaskinn Kongsberg kommune.

18. mai 2020

Kongsbergregionen har levert uttalesle til transportetatenes prioiteringer i neste NTP

Vi er opptatt av økt togtilbud, rask utbygging av E134 Saggrenda- Elgsjø og økt vedlikehold av fylkesveiene.

Vi ønsker også å være en bidragsyter i satsning på teknologiutvikling innen samferdel på land, sjø og i luft. 

Les hele vår uttalelse i linken under

29. april 2020

Kongsbergregionen har sammen med Vest-Telemarkrådet, Hallingdal og Midt-Buskerudregionen levert inn en felles uttalelse til Klimakur 2030

Uttalelsen støtter høringssvar fra Fjellnettverket, men har i tillegg løftet opp enkelte regionale temaer. Spesielt viktig for oss er sysselsetning i distriktene, opprettholde norsk matvareproduksjon, skogen som viktig miljøtiltak, økt antall ladestasjoner, samt økt satsning på tog i NTP. 

Hele uttalelsen ligger i link under


Kongsbergregionen er et samarbeids og interesseorgan for 8 samarbeidende kommuner sentralt på Østlandet.

Samarbeidet ble etablert i 2005 og består i dag av kommunene: Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg, Sigdal, Kongsberg, Notodden, Hjartdal og TinnDette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.