Du er her: Forside Om oss Nyhetsarkiv


Nyhetsarkiv

25. juni 2019

Kongsbergregionen følger opp Fellesnemndas utspill om muligheter for plassering av fylkeskommunale arbeidsplasser i 'distriktene' i Viken. Kongsbergregionen ønsker å være en bidragsyter inn i fremtidig diskusjon og viser mulighetsrommet i regionen, her ved Kongsberg kommune.

Fylkestinget i Buskerud Fylkeskommune behandlet saken og vedtok følgende:

Fylkestinget tar rapporten fra Regionrådet i Hallingdal Viken- avd. kontor Hallingdal (utviklingskontor/innovasjonskontor) og rapporten fra Kongsbergregionen, Vikens senter for kompetanse, kulturarv, arkiv og magasinering til orientering.
Fylkestinget ser svært positivt på initiativet som kommer fra kommuneregionene og mener det må være et mål å få opprettet desentraliserte fylkeskommunale arbeidsplasser i Buskerud. Fylkestinget ber Fellesnemdas medlemmer fra Buskerud, og spesielt Fylkesordfører, om å følge dette opp i Fellesnemdas møte i august 2019. 

Kongsbergregionens innspill ligger i sin helhet vedlagt. Innspillet er på et veldig tidlig stadium og mange avklaringer må gjøres, dersom dette får en positiv mottagelse i august. Vi er spent på utfallet av møtet til Fellesnemnda. 

 

19. juni 2019

Kongsbergregionen har gitt innspill til høringen av forvaltningsplan for Hardangervidda. Regionen er opptatt av en sterkere og mer forutsigbar kobling av Numedal og Tinn. Dett kan gi gode synergieffekter på arbeidsmarked og generell utvikling av stedene. Vi ønsker derfor et prøveprosjekt med vinteråpen vei over Imingfjellet velkomment. I tillegg mener vi at det kan være forsvarlig med en forsiktig utvidelse av turisthytter og at man må være restriktiv med nye gjerder i området. 

22. mai 2019

Kongsberg kommune og Kongsberg næringsforening inviterte til workshop 22.05.2019. Det møttes representanter fra ulike aktører innen reiselivet i kommunen. Reiselivstrategien skal behandles senhøstes 2019. 

Reiseliv er en viktig næring i Kongsbergregionen. 

15. mai 2019

Regionrådet har besluttet at Kongsbergregionens strategi fra 2010 skal revideres og forslag til ny strategi legges nå på høring.   

Høringsperioden er fra 15. mai til 1. juli. Det legges opp til politisk behandling i den enkelte kommune.

Aktuelle dokumenter finnes under arkfanen- Strategi 2019-2030  

Det er åpent for alle som ønsker til å gi innspill til ny strategi. Innspill sendes til annette.finnerud@kongsbergregionen.no


Kongsbergregionen er et samarbeids og interesseorgan for 8 samarbeidende kommuner sentralt på Østlandet.

Samarbeidet ble etablert i 2005 og består i dag av kommunene: Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg, Sigdal, Kongsberg, Notodden, Hjartdal og TinnDette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.