Du er her: Forside Om oss Nyhetsarkiv Kongsbergbanen viktig for omstilling...


Kongsbergbanen viktig for omstilling av Norge

- Utbygging av jernbanen Kongsberg - Hokksund vil ha stor betydning for videre industriutvikling på Kongsberg som igjen er viktig for omstilling og ny industriutvikling i Norge, skriver Kongsbergregionen i sin uttalelse om Kongsbergbanen. 

Regionrådet i Kongsbergregionen behandlet 6. september sin uttalelse til Jernbaneverkets rapport om Kongsbergbanen.

I sin uttalese har regionrådet konkludert med følgende:

  1. Anbefalt konsept, K 4, støttes. Begrunnelsen er at utbygging av stekningen Kongsberg – Hokksund med infrastruktur for moderne jernbanetilbud, er en god investering for norsk industriutvikling. Utbygging av jernbanen Kongsberg - Hokksund vil ha stor betydning for videre industriutvikling på Kongsberg som igjen er viktig for omstilling og ny industriutvikling i Norge.
  2. Jernbaneprosjektet Kongsberg – Hokksund må få utfyllende omtale i St. mld. om NTP 2018-2029 med økonomiske midler for ferdigstillelse senest 2030. Samlet sett er investeringsbehovet for jernbane så stort at den samla investeringsramma for jernbane må økes i Nasjonal transportplan
  3. Utbygging av IC linje til Gulskogen og dobbeltspor for strekningen Gulskogen – Hokksund må sikres ferdigstilling. Samordning av utbyggingen Kongsberg – Hokksund med Gulskogen – Hokksund bør vurderes.   Arbeid med kommunedelplan for strekningen Kongsberg – Hokksund inkludert tilsving Hokksund, for strekningen må få prioritet for snarest mulig igangsetting.
  4. Kongsbergregionen støtter målsettingene om overføring av mer gods på bane og at banen Kongsberg- Hokksund kan ta sin del av denne transporten. Forutsetningen for støtten er moderne jernbaneinfrastuktur som sikrer frekvens på minst to persontog i timen og max en time til Oslo. 
  5. For betjening av Kongsberg Teknologipark med tog, ser Kongsbergregionen på en løsning med moderne byhuttlebuss som et godt alternativ.  

Kongsbergregionen

Kongsbergregionen er et samarbeids og interesseorgan for 7 samarbeidende kommuner sentralt på Østlandet.

3 av kommunene ligger i Telemark fylke, og 4 i Buskerud fylke.

I regionen finner du mangfold og muligheter - om du ønsker et godt sted å:

  • Bo
  • Jobbe
  • Oppleve
  • Lære

Velkommen til Kongsbergregionen!Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.