Du er her: Forside Om oss Nyhetsarkiv Ny ledelse er valgt i Rådet for...


Ny ledelse er valgt i Rådet for Kongsbergregionen

Ordføreren i Hjartdal kommune, er valgt til ny regionrådsleder

Rådet avholdt møte i ærverdige omgivelser - på Rjukan 15 oktober. I Rjukan Næringspark - på det som har vært Sam Eydes styrerom.

Denne gangen stod også valg av leder og nestleder på saklisten. Disse verv er på valg hvert andre år. Dvs hvert valgår (kommunevalg/stortingsvalg). Og ettersom dette var første rådsmøte etter valget i år - ble det gjennomført valg.

Som ny leder for rådet i Kongsbergregionen ble ordføreren i Hjartdal kommune valgt for en periode på to år. Dette er Sven Tore Løkslid, som da overtar "klubba" etter Flesberg kommunes ordfører, Thomas Fosen. Til vervet som ny nestleder i regionrådet ble ordfører i Nore og Uvdal kommune, Eli Hovd Prestegården, valgt. Også da for en periode på to år. Ordfører Steinar Bergsland (Tinn kommune) la i rådsmøtet fram valgkomiteens innstilling - som fikk tilslutning.

Rådet er samarbeids- og interesseorganets styre. Styret består av de syv ordførerne - i de syv samarbeidende kommuner. Leder og nestleder velges altså for to år av gangen, og skal rullere mellom de samarbeidende kommuner. Praksis har blitt at man velger en ordfører fra hvert av de to fylker - som hhv leder og nestleder.

I rådsmøtene har også rådmennene i kommunene både møte og forslagsrett. Det samme har daglig leder for samarbeidet, sistnevnte er da også sekretær for styret. I de fleste saker som reises til realitetsbehandling i rådet - vil rådmannsutvalget behandle saken først. Og det vil da ofte være rådmannsutvalgets innstilling som legges fram for behandling. Men i en god del saker fremmes daglig leders (regional koordinator) innstilling. Sekretariatet arbeider tett sammen med rådmennene både i forberedelse og oppfølging av sakene som rådet behandler. I saker av prisippiell betydning, eller som krever beslutning som ligger utenfor det mandat rådsmedlemmene har fra egen kommune, vil sakene bringes inn for behandling i den enkelte kommunes besluttende politisk organ.


Kongsbergregionen

Kongsbergregionen er et samarbeids og interesseorgan for 7 samarbeidende kommuner sentralt på Østlandet.

3 av kommunene ligger i Telemark fylke, og 4 i Buskerud fylke.

I regionen finner du mangfold og muligheter - om du ønsker et godt sted å:

  • Bo
  • Jobbe
  • Oppleve
  • Lære

Velkommen til Kongsbergregionen!Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.