Du er her: Forside Om oss Nyhetsarkiv Regionale utviklingsmidler - Buskerud...


Regionale utviklingsmidler - Buskerud 2013

Buskerud fylkeskommune og Kongsbergregionen har midler til rådighet som kan brukes til finansiering av utviklingsprosjekter i Buskerud.

Fylkeskommunen og Regionrådet skal vurdere forslag til prosjekter. Prosjektene skal være i kommunene Kongsberg, Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal.

Ved vurderingen av hvilke prosjekter som skal gjennomføres vil det bli lagt vekt på at prosjektene har et innhold som er i tråd med Regional planstrategi for Buskerud og Kongsbergregionens satsingsområder.Det er fylkesutvalget som etter innstilling fra regionrådet for Kongsbergregionen som vedtar den endelige tildelingen av midler.

Søkere henvises til å søke elektronisk på https://www.regionalforvaltning.no/
Eventuelle spørsmål kan rettes til regionkontakt Kristin Audestad i Buskerud fylkeskommune - tlf 32 80 87 18, eller til regionrådets sekretariat.

Søknader behandles som hovedregel fortløpende.

Dersom det er midler i igjen etter første søknadsrunde vil søknader kunne behandles fortløpende.Kongsbergregionen legger opp til å behandle flest mulig av disse sakene i sitt mars møte. Søknader som ønskes vurdert i dette møtet - må senest være mottatt innen 15. februar 2013. Søknader registreres elektronisk som det framgår ovenfor. Av søknadene forventes det at det angis hva partene har som målsetting, hvilken effekt eller resultat som forventes og til hvilken kostnad. Vi anbefaler en prosjektorganisering etter PLP-metoden eller tilsvarende. Det kan være nyttig å drøfte prosjektideer med regionrådet før søknad sendes.

Generelle forventninger til en hva prosjektsøknad bør inneholde - kan beskrives slik:

 • Prosjektets virkeområde
 • Regional planstrategis tema
 • Navn og adresse på søker
 • Tiltakets navn/betegnelse (beskriv også om det er forstudie, forprosjekt, hovedprosjekt eller et delprosjekt)
 • Formål med tiltaket (beskriv også forventet resultat av prosjektet og hvilket omfang prosjektet har)
 • Prosjektansvarlig og prosjektleder
 • Målgrupper og områder
 • Framdriftsplan:(starttidspunkt, milepælsplan og forventet avslutningsdato)
 • Budsjett: (lønn m/sosiale utgifter, drift av prosjektet, bruk av konsulenter, andre utgifter) og inntekter (finansiørene nevnes med navn og bidragsbeløp, salgsinntekter, refusjoner, andre inntektskilder) Fylkeskommunale midler kan utgjøre maks. 50 % av finansieringen.
 • Samarbeidspartnere
 • Rapporteringsplan (må sees i forhold til resultatbeskrivelse og framdriftsplan)

Foto (under): Regionrådet for Kongsbergregionen:


Kongsbergregionen

Kongsbergregionen er et samarbeids og interesseorgan for 7 samarbeidende kommuner sentralt på Østlandet.

3 av kommunene ligger i Telemark fylke, og 4 i Buskerud fylke.

I regionen finner du mangfold og muligheter - om du ønsker et godt sted å:

 • Bo
 • Jobbe
 • Oppleve
 • Lære

Velkommen til Kongsbergregionen!Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.