Du er her: Forside Prosjekter Barnevennlige kommuner


Barnevennlige kommuner

Kongsbergregionen og Unicef skal i 2016 samarbeide om et prosjekt der ambisjonen er å sørge for at Kongsbergregionen skal skape Norges beste oppvekstmiljø for barn og unge.

Illustrasjonefoto

For å sikre at tilbudet til barn og unge i Kongsbergregionen er i samsvar med de rettighetene barn og unge har etter FNs barnekonvensjon, ønsker kommunene i regionen i samarbeid med UNICEF Norge og fylkesmannsembetene å kartlegge i hvilken grad kommunene i regionen oppfyller sine forpliktelser.

Gjennom å se på hvilke rutiner kommunen har for å sikre tverrfaglig samarbeid rundt barn med behov for særskilte tjenester, innarbeidede prosesser for å kartlegge barns beste og systematisk tiltak for å sikre barn og unges medvirkning, og gjennom å spørre barn og unge selv, og deres pårørende, håper vi å få bedre kunnskap om hvordan kommunene ivaretar barns grunnleggende rettigheter.

«Prosjekt Barnekonvensjonen» er et samarbeid mellom Unicef Norge og Kongsbergregionen, og vil vare gjennom hele 2016. Gjennom dette forpliktende samarbeidet, og ved å identifisere utfordringer og forbedringspunkter, er ambisjonen å sørge for at Kongsbergregionen kan skape Norges beste oppvekstmiljø for barn og unge.


Samarbeid

Unicef logo

Prosjektleder

Margrethe Taxt-Lamolle
Tlf: 48 14 20 55Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.