Bakgrunn

Formålet med prosjektet er i første omgang å kartlegge hvordan kommunene i regionen oppfyller barnekonvensjonen.  

For prosjektet det viktig at en slik kartlegging ikke utelukkende tar utgangspunkt i hvordan kommunen selv mener at barnekonvensjonen er implementert i deres tjenester, men at en inkluderer synspunktene til barn selv, deres foreldre og foresatte og sivilt samfunn/frivillig sektor. 

Her kan du lese hele barnekonvensjonen

I følge Barnekonvensjonen er det staten som er forpliktet til å følge opp forpliktelsene som ligger i konvensjonen. I Norge, som i mange andre land er det likevel andre forvaltningsledd som i praksis vil være de som i stor grad vil gjennomføre konvensjonen, gjennom å innfri ytelser og tjenester til barn. 

FNs barnekomité har i sin generelle kommentar nr. 5 fra 2003 understreket at desentralisering av makt, gjennom delegering av myndighet til eksempelvis kommuner, ikke på noen som helst måte erstatter det ansvaret staten har når det gjelder å oppfylle forpliktelsene etter konvensjonen. Dette tydeliggjør statens ansvar for at kommunene både settes i stand til, men også selv tar ansvar for å sikre at barnekonvensjonen gjennomføres i praksis rundt om i landets kommuner. 

I de nye bærekraftsmålene som ble vedtatt av FNs generalforsamling høsten 2015 har mål 11 som formål at alle byer og lokalsamfunn skal inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige. Dette innebærer at by- og kommuneplanlegging må ta særlig hensyn til hvordan en skal skape samfunn som er barnevennlige. Dette blir også et viktig perspektiv i prosjektet. 


Samarbeid

Unicef logo

Prosjektleder

Margrethe Taxt-Lamolle
Tlf: 48 14 20 55Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.