Du er her: Forside Prosjekter Barnevennlige kommuner Vi vil spørre barna!


Vi vil spørre barna!

I dette prosjektet vil vi bruke elektroniske spørreundersøkelser hvor barna selv kan gå inn og svare på spørsmål om hvordan de opplever sin egen hverdag i kommunen. Dette skal gjøres i samarbeid med skoler, barnehager, foreldre, og de som jobber med frivillige aktiviteter, i tillegg til kommuneadministrasjonene i regionen. 

Spørreundersøkelser for barn og foreldre

Det er viktig å kartlegge hvordan barn selv, deres pårørende og lokalsamfunnet vurderer hvordan barns rettigheter ivaretas i den enkelte kommune, og hvordan de selv opplever kommunenes tjenester. For å gjøre det skal prosjektet bruke kartleggingsverktøy fra UNICEFs prosjekt ”Child Friendly Cities”.  Child Friendly Cities er et globalt konsept rundt hvordan en bygger barnevennlige lokalsamfunn.   Det er utviklet egne spørreskjema for barn, foreldre og foresatte og frivillige organisasjoner rundt hvordan de opplever tjenestene til barn og unge.

Barna vil få tilgang til spørreskjemaer via sine skoler. Foreldrene vil få undersøkelsen tilsendt digitalt. 

Analyse av kommunene

«Sjumilssteget» er en metode for å sette barnekonvensjonen på dagsorden i hele det kommunale apparatet – fra administrativ og politisk ledelse til de kommunalt ansatte.  I denne metoden finnes også en egenanalyse og en egenkartlegging for kommunene. Den skal vi benytte i dette prosjektet. 

Egenanalysen fungerer som et slags internkontrollsystem. Den identifiserer hvordan kommunen ivaretar et helhetlig tjenestetilbud til barn og unge basert på FNs barnekonvensjon. 

Her kan du lese mer om sjumilssteget 


Samarbeid

Unicef logo

Prosjektleder

Margrethe Taxt-Lamolle
Tlf: 48 14 20 55Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.