Du er her: Forside Prosjekter Digitale arkiver og saksbehandling


Digitale arkiver og saksbehandling

Hvordan bevarer vi informasjon for ettertiden? Gjennom flere tusen år har vi behandlet saker og arkivert informasjon på en eller annen form for papir. Nå er tiden moden for å bli fullstendig digital.

De siste 40 år har vi hatt mulighet for å behandle saker elektronisk, og det har medført at vi i dag har en situasjon hvor mye foregår elektronisk, mens vi formelt sett lagre informasjon på papir. Dette er ikke noen ideell situasjon – verken for saksbehandlere eller for arkivene og ettertiden.

Å gå fullt og helt inn i den digitale tidsalderen er like mye et organisasjonsoppdrag som et teknisk oppdrag. Kommunene (Tinn har foreløpig opsjon på prosjektet) har på ambisiøst vis blitt enige om både å anskaffe samme system og utarbeide felles arbeidsprosesser. Dette kan gi en stor synergieffekt på brukererfaring, ressursbruk, kompetanse og superbrukere. 

Prosjektet har vært i prosess siden forstudeie ble igangsatt i 2013. Implementeringen av nytt system har oppstart mai 2016, og nytt system forventes i drift fra våren 2017. Prosjektet er et ledd i Kongsbergregionens digitaliseringsstrategi.

Deretter følger et år med gevinstrealisering, optimalisering og videre oppfølging.

Prosjektleder jobber tett med kommunearkivarene og rådmennene i implementeringen av ny sak/arkiv- løsning.


Prosjekter

Kommunene i kongsbergregionen samarbeider om konkrete prosjekter innen tjenesteutvikling og samfunnsutvikling. Noen av disse prosjektene finner du her.Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.