Du er her: Forside Prosjekter Velferdsteknologi Hva er velferdsteknologi?


Hva er velferdsteknologi?

Velferdsteknologi er brukerrettet teknologi som skal understøtte og forsterke brukernes trygghet, sikkerhet og selvhjulpenhet.

Det er stor bredde i begrepet velferdsteknologi. Det dekker alt fra enkle produkter som brukeren selv kan anskaffe, via smarthusteknologi til avanserte tekniske hjelpemidler som kommuniserer med omverdenen.

Velferdsteknologi deles inn i fire hovedkategorier ut fra hvilke brukerbehov teknologien skal møte.

1.Trygghets- og sikkerhetsteknologi
Teknologi som skal skape trygge rammer omkring enkeltindividets liv og mestring av egen helse. Trygghetsalarm er i dag den mest brukte løsningen i denne gruppen

2. Teknologi for sosial kontakt
Teknologi som bistår mennesker med å komme i kontakt med andre, f.eks. videokommunikasjon.

3.Kompensasjons- og velværeteknologi
Teknologi som kompenserer for funksjonssvikt og teknologi som gjør hverdagslivet mer trygt, sikrere og mer komfortabelt – f.eks. styring av lys og varme eller kalendere med påminnelsesfunksjon ved sviktende hukommelse.

4.Teknologi for behandling og pleie
Teknologi som bidrar til at mennesker mestrer egen helse. Automatisk måling av blodsukker og blodtrykk er eksempler.
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.